Trygg, auktoriserad

REVISION

Tystnadsplikt, Kompetens, Oberoende

Revision med riktigt engagerade revisorer

Granskning av företagets årsredovisning är huvuduppgiften inom revision. 

Revision skapar trygghet för dig och ditt företag. Den ger trovärdighet för leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder.

Revision har ett viktigt syfte och det är att minska risken för att årsredovisningar innehåller fel och att olika intressenter därmed fattar beslut på felaktiga grunder.

Auktoriserad revisor

Vår revision ger er som företagare en bättre kontroll över verksamheten och ökad trygghet. Vi hjälper ditt företag att få maximal nytta av revisionen genom att säkerställa den ekonomiska trovärdigheten både idag och i framtiden. Revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel för bland annat banker och myndigheter. 

Trygghet och personligt engagemang

Nordic Ekonomi är en kvalificerad revisionsbyrå som erbjuder mycket mer än en genomgång av dina räkenskaper.