Löneservice

Se till att lönerna blir rätt – utan krångel

Effektiva ekonomitjänster

Våra lönekonsulter har koll på allt kring företagets löner

Vi erbjuder löneservice till både stora och små företag, med eller utan kollektivavtal

Det kan ibland vara svårt att veta hur mycket som ska utbetalas då det finns en rad olika faktorer så som OB, frånvaro, semester, föräldraledigheter, rapporteringar till fora osv, där är vår uppgift att alla lönerna blir rätt och utbetalas i tid så du kan luta dig tillbaka och lägga din tid på något annat. 

Trygg löneadministration ger effektiva resultat

Våra lönekonsulter har stora kunskaper om olika kollektivavtal och hur de skall följas och reagerar snabbt på olika förändringar.

Det som skiljer oss från andra redovisningsbyråer är att vi har flerspråkiga medarbetare, våra medarbetare talar svenska, engelska, ryska, ukrainska och arabiska.

Hos oss får du en personlig rådgivare med specialistkompetens inom redovisning som kan hjälpa dig att nå dina mål oavsett om du befinner dig

Vårt arbete håller alltid hög kvalitet, levereras i god tid och är anpassat efter dina behov.

Tidrapportering, hantering av utlägg och reseräkning