Komplett lösning

Bokslut

HOS OSS får du

professionell hjälp
med bokslut

Årsredovisning gör vi när räkenskapsåret nått sitt slut då gör vi allt som rör bokslutet så som eventuella boksluttransaktioner, justering och placering av eventuell vinst och fastslå hur mycket pengar som ska delas ut till bolagets ägare. Vi kontrollerar och justerar så att den löpande bokföringen skapar en rättvisande bild av bolagets gångna år. Vi sköter även löpande kontakt med er eventuella revisor. 

Bokslut och ekonomiska rapporter - I rätt tid

Kassaflöde, budget och budgetjämförelser hjälper dig att uppnå dina affärsmål. Vi kan erbjuda korrekt rapportering online, vilket möjliggör en tydlig ekonomisk överblick, oberoende av plats eller tidpunkt.

Vi håller koll på viktiga datum och ser till att myndigheter och andra rapporteringsmottagare får det som efterfrågas i tid. Vi kan rapportera i det program just er koncern använder och kommenterar de avvikelser ni kan behöva titta närmare på eller förklara vidare. 

Vi har lång erfarenhet av att avlasta både små och stora bolag utifrån deras unika situation och önskemål. Hör av dig så ser vi hur vi bäst kan hjälpa just dig.